۵ اردیبهشت , ۱۳۹۲
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- یکی از توصیف های زیبای درس را بنویسید. من شاهکار خود ( نقاشی شماره یک) را به آدم های بزرگ نشان دادم و از آنها پرسیدم که آیا نقاشی من ، آنان را می ترساند یا نه ؟ در پاسخ گفتند : « چرا ؟ مگر کلاه هم ترس دارد ؟» نقاشی من شکل کلاه نبود ، بلکه تصویر […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۵ اردیبهشت , ۱۳۹۲
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- چه عنوان های دیگری برای این درس پیشنهاد می کنید ؟ آن ها را بنویسید. « نیکی و بدی » ، « دوست و دشمن » ، « آرزوی دوستان » ۲- آرزوهای نویسنده را در یک بند به نثر روان بنویسید. عشق ورزیدن به خوبی ها و روی آوردن خوبان و خوبی ها به انسان ، داشتن دوستان […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۳ فروردین , ۱۳۹۲
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- با هر یک از گروه کلمات زیر ، جمله ای زیبا بنویسید. موج خروشان : ملّت ایران در برابر هر متجاوزی مثل موج خروشان به راه می افتند و متجاوزان را غرق و نابود می کند. خورشید ایمان : خورشید ایمان ، دل و جان هر مؤمنی را گرم و نورانی می کند. دشمن بد عهد بی انصاف : […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۳ فروردین , ۱۳۹۲
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- یکی از بندهای درس را بنویسید و حروف اضافه و متمم‌های آن را مشخّص کنید. نظامی عروضی در «چهار مقاله» [حرف اضافه- متمّم] وقتی فردوسی را می‌ستاید، می‌گوید : «بیست و پنج سال در آن کتاب، [حرف اضافه- متمّم] مشغول شد و الحق، هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علّیین [حرف اضافه- متمّم] برد و در عذوبت […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۲ فروردین , ۱۳۹۲
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- با کلمه های زیر ، جمله بسازید. نیکوکار ، آموزنده ، پارسا ، جگر آور ، مشقّت نیکوکار : یکی از نشانه های انسانیّت ، نیکوکاری است. آموزنده : تمام صفحات کتاب تاریخ ، آموزنده است . پارسا : انسان پارسا ، رستگار می‌شود. جگر آور : زنان بسیاری مثل مادر حسنک ، جگر آور بوده‌اند. مشقّت : مادران […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۲ فروردین , ۱۳۹۲
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- نویسنده برای علاقه‌مندی خواجه نصیر ، به علم و دانش اندوزی ، چه تشبیهی به کار برده است ؟ بازی او را مطالعه و تحقیق ، فریادهای کودکانه‌اش را بحث و مناظره با شاگردان دیگر دانسته است. ۲- هم خانواده‌ی کلمات زیر را بنویسید. مسائل ، موفّقیّت ، ضعف ، جاهل ، حضور ، مناظره مسائل ( مسئله ، […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱۷ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- چهار بیت تخلّص از چهار شاعر بنویسید. بیدل این کم همّتان بر عزّ و جاه             فحرها دارند و عاری بیش نیست ( عبدالقادر بیدل دهلوی ) سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل             بیرون نمی‌توان کرد الّا به روزگاران                                                                                           ( شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی) زنوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب                           غم دل به دوست […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱۷ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- ده واژه ی جدید از درس انتخاب کنید و بنویسید. فراخ دلی – کم خصمی – وقوف – اظهار کردن – متقّدم – طعن نکند – محاورات – خوض ننماید – استراق – سمع – مداخلت ۲- در جمله های زیر ، معنای واژه و عبارات مشخص شده را بنویسید. الف – شر نخواهی ، بدی بگذار ب – […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱۷ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- پنج نمونه از واژه های غیرساده را از درس بیابید و آن ها را به اجزایشان تقسیم کنید. عاقبت اندیش —-> عاقبت + اندیش واژه های غیر ساده مشتق نادان = نا + دان همزاد = هم + زاد پویه = پوی + ه شرمساز = شرم + سار مرکب خبردار = خبر + دار عاقبت اندیش = عاقبت […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱۷ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- مترادف کلمات زیر را بنویسید. معاش ، متعالی ، معصیت ، مصر ، طریقت معاش : زندگی / متعالی : بلند و رفیع / معصیت : گناه و نافرمانی / مصر : اصرار کننده / طریقت : راه و روش ۲- مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید : اصحاب ، لحظات ، مصائب ، تصویر ، خصال […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱۷ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱- سه جمله ی غیر ساده از متن درس بیابید و بنویسید. الف – بهاو بگویید [که] کیست و چگونه است . ب – این ارتباط به او کمک می کند تا به خودشناسی برسد. ج- درست آن است که خود را اصلاح کنیم. « نوجوان از طریق رابطه ی تازه ای که با خود و دیگران برقرار می کند […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱۰ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱٫ با هر یک از واژه های زیر جمله ای زیبا بنویسید. صنع : همه در صنع خدا حیرانند. عجایب : اهرام ثلاثه ی مصر از عجایب خلقت است. معرفت : یکی از راه های کسب معرفت ، تأمّل در آیات الهی است. میغ : از دامان میغ بهاری ، لؤلؤ فرو می ریزد. سریر : سریر سلطنت به هیچ […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱۰ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱٫ ترکیب های وصفی و اضافی موجود در شعر را بنویسید. ترکیب های وصفی : میوه ی الوان – خوشه ی زرین – تقدیر عزیز – خواب جهالت – گل صدبرگ ترکیب های اضافی : دامن صحرا – تماشای بهار – خداوند دل – دیوار وجود – مرغان سحر ۲٫ مفرد جمع های مکسر « مواعظ – الوان – اسرار […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۹ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱٫ چند کلمه ی هم معنا در درس پیدا کنید و بنویسید. بلا و آفت / عقل و خرد / بلا و مشقّت / خرد و فراست / فرج و خلاص / قیام می نمام و به ادا می رسانم. ۲٫ پایان درس را به سلیقه خود ، تغییر دهید و تمام کنید. موش عقده ها را ببرید و در […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۹ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱٫ با هریک از ترکیب های زیر جمله ای بنویسید. آب حیات : عالمان ، علم و دانش را و عارفان ، عشق و معرفت را آب حیات و رمز ماندگاری دانسته اند. راه نجات : پیروان همه ادیان معتقدند که فقط دین راه نجات آدمی را به انسان نشان می دهد. مرغ جان : علم و آگاهی ، مرغ […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۹ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱٫ با کلمه ها و ترکیب های زیر با توجه به آن آنچه در کمانک آمده است جمله بسازید. فرهنگ ( جمله نهی ) : به فرهنگی خویش بی عتنا نباش . شرارت آمیز ( جمله عاطفی ) : آمریکا با اقدامات شرارت آمیز نگران منابع نفتی و هسته ای ماست. انحطاط ( جمله پرسشی ) : آیا از زیان […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۶ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱٫ کلمات زیر را با استفاده از صفت های مناسب گسترش دهید. فصل : گرم میلاد : فرخنده پرسش : مناسب رویش : تازه کوچه : تنگ خراسان : نامدار بیابان : بیکران گلزار : سرسبز ۲٫ یک تشبیه و دو تشخیص از در بیابید و بنویسید. تشبیه : تو آب و جواب هستی تشخیص : چشمه های خروشان تو […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۶ اسفند , ۱۳۹۱
دسته بندی: آموزشی مدارس/ ادبیات فارسی دوره راهنمایی
No-Preview

۱٫ با هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله زیبا بنویسید. طنین : دیشب طنین صدای الله اکبر می آمد. مشتاق : بسیار مشتاق دیدار امام زمان هستم. کردار : شخصیّت هر کس از کردار او مشخص می شود. گشاده رو : همه مردم ایران بسیار گشاده رو هستند. ۲٫ برای هر یک از واژه های زیر ، […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه