۲۸ شهریور , ۱۳۹۲
دسته بندی: جنگ افزار
No-Preview

هواپیمای نظامی آسپری نمونه‌ای از ترکیب بال ثابت و متحرک تاریخچه مخترع هواپیما به معنی امروزی را برادران رایت می‌دانند ولی با توجه به کوشش‌های هم‌زمان دیگران، برخی این نکته را قبول ندارند. به‌هرحال کوشش برای پرواز سابقه‌ای بسیار دورتر از کار برادران رایت دارد. ذکر وسیله پروازی که با استفاده از چند پرنده ساخته شده در اساطیر ملل گوناگون شاید نخستین کوشش بشر […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۲۸ شهریور , ۱۳۹۲
دسته بندی: جنگ افزار
No-Preview

پرواز به آسمان ها و رهایی از زمین ، از دیرباز یکی از آرزوهای انسان بوده است .در بسیاری از افسانه ها و داستان ها این آرزو به خوبی مشخص است .در کتاب ها آمده است :یکی از امپراتوران باستانی چین ، اژدهای بزرگی از پارچه های مخصوص ساخت و داخل آن را از دود گرم پر کرد و در […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۲ مرداد , ۱۳۹۲
دسته بندی: جنگ افزار
No-Preview

بمب دقیقه‌ای بمب خوشه‌ای بمب هوشمند بمب لوله‌ای بمب اتمی بمب هیدروژنی بمب صوتی بمب کثیف بمب الکترومغناطیسی بمب شیمیایی بمب آتش‌زا بمب دودزا بمب ناپالم بمب هدایت لیزری

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه