۱۱ فروردین , ۱۳۹۲
دسته بندی: فیزیک
No-Preview

نظریه اَبَرریسمان (۱) یکی از مهم ترین و بنیادی ترین نظریات مطرح در فیزیک امروز است. بر اساس این نظریه، ذرات بنیادین سازنده جهان درواقع چیزی بجز ریسمان های بسیار کوچک و مرتعش انرژی نیستند. بدین ترتیب این نظریه، مسأله وحدت وجود را از نگاه علم فیزیک تبیین میکند چراکه بر مبنای آن تمامی پدیده های جهان – از اتم […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱۱ فروردین , ۱۳۹۲
دسته بندی: فیزیک
فیزیک

چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه . ۱۲تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ تهران- دانشگاه فرهنگیان

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه